ČOLAKOVIĆ „MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA U 2017. GODINI DODIJELO JE 3917 JEDNOKRATNIH POMOĆI BORAČKOJ POPULACIJI“

| 1. Juna 2018.


Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o vanrednoj novčanoj pomoći za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini. Informacija prikazuje sprovedene aktivnosti, potrebe i opravdanosti postojanja ovoga transfera s obzirom na ukupno socijlano – ekonomsko stanje u državi. Iako Vlada Zeničko – dobojskog kantona provodi intenzivne mjere na smanjenju broja nezaposlenih osoba i povećanju broja zaposlenih, kroz programe koji se realiziranju preko Službe za zapošljavanje ZDK, ali i nekoliko ministarstava, još imamo veliki broj nezaposlenih iz reda ove populacije: demobiliziranih branilaca, ratnih vojnih invalida i članove porodica poginulih branilaca. Kroz vanrednu novčanu pomoć Ministarstvo za boračka pitanja nastoji ublažiti postojeće socijalno-ekonomsko stanje branilačke populacije, dok istovremeno provodi projekte zapošljavanja i samozapošljavanja, kojim bi se trajno riješilo pitanje egzistencije ove kategorije društva. U 2017.godini ukupno je realizirano 3.917 zahtjeva i utrošeno 990.000,00 KM. Ministarstvo je dodijelio vanrednu novčanu pomoć za: – 3620 korisnika – demobiliziranih branilaca i njihovih porodica, – 265 korisnika – ratnih vojnih invalida, – 30 korisnika – porodica šehida i poginulih boraca i – 2 korisnika – dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja. „Realizirani utrošak sredstava za ovaj vid novčane pomoći u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini iznosio je 990.000,00 KM, odnosno 100% planiranih sredstava što je dokaz opredjenja Vlade ZDK da neće štedjeti na branilačkoj populaciji“ naglašava resorni ministar Fahrudin Čolaković.Press služba Vlade ZDK

Category: Vijesti iz ZDK

Comments are closed.