Obavještenje za vlasnike privatnih šuma s ciljem podrške proljetnom pošumljavanju u 2018. godini

| 12. Februara 2018.


Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo obavještava vlasnike privatnih šuma da će s ciljem podrške proljetnom pošumljavanju u 2018. godini za sve zainteresirane biti obezbijeđen besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja. Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona (032/460-692 ) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja, ovisno od lokacije gdje se privatna šuma ili šumsko zemljište nalazi: Tešanj 032/656-590 Maglaj 032/603-910 Zavidovići 032/868-410 Žepče 032/880-759 Zenica 032/441-920 Kakanj 032/557-350 Visoko 032/734-893 Olovo 032/825-475 Vareš 032/843-800 Vlasnici privatnih šuma su dužni da uz zahtjev za pošumljavanje svoje parcele dostave i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad predmetnom parcelom. Pošumljavanje privatnih šuma ima veliki značaj ne samo za vlasnike privatnih parcela nego i za cijelo društvo s obzirom na široku lepezu općekorisnih funkcija koje šume obavljaju.

Category: Općenito

Comments are closed.