Spisak žrtava koje će biti ukopane u Potočarima 11. jula 2019. godine.

| 2. Jula 2019.


Najmlađa žrtva je Cvrk (Behaija) Osman, rođen 1979. godine, a najstarija Cvrk (Arif) Šaha, rođena 1913. godine
Category: Vijesti iz BiH

Comments are closed.