Zbog najavljenih novih snježnih padavina Federalna uprava civilne zaštite izdala upozorenje Službama CZ i stanovništvu

| 8. Januara 2019.


U vezi sa informacijom dostavljenom od strane Federalne uprave civilne zaštite shodno izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda o nastupajućim intezivnim sniježnim padavinama, koje će za posljedicu imati povečanje sniježnog pokrivaća i do metar visine, Služba civilne zaštite Olovo obavještava građane, sva pravna i fizička da poduzmu sve potrebne mjere i aktivnosti za zaštitu života, zdravlja i imovine. Pored intezivnih sniježnih padavina očekuju se i niske temperature koje će dodatno otežati redovne i svakodnevne aktivnosti stanovništva i ostalih subjekata. U vezi sa istim, stanovništvo treba obezbijediti u dovoljnim količinama: – hranu i lijekove – ogrev – pitku vodu – sredstva za čišćenje snijega – ostale potrebštine domačinstva. Takođe skrećemo pažnju na trenutno stanje u vezi sa pojavom ledenica na stanbenim i javnim objektima koji predstavljaju prijetnju, te je neophodno poduzimanje preventivnih mjera uklanjanja ledenica na mjestima gdje je to moguće, kao i postavljanje obavještenja o postojanju istih. Navedenu obavezu imaju upravitelji ili vlasnici stanbenih objekata odnosno, korisnici ili vlasnici poslovnih prostora na području općine a u skladu sa Odlukom o komunalnom redu. Napominjemo obaveze svih građana, pravnih i fizičkih lica, propisane Odlukom o komunalnom redu Općine Olovo kada su u pitanju sniježne padavine i obavezne mjere koje su u obavezi poduzeti od kojih izdvajamo: Član 88. Za uklanjanje snijega i leda sa gradskih saobraćajnih površina ( ulica i cesta ) odgovorno je preduzeće kojem su povjereni ovi poslovi. Za uklanjanje snijega i leda sa staza, stajališta i puteva na javnim površinama odgovorno je preduzeće kojem su povjereni ovi poslovi. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih zgrada odgovorno je pravno ili fizičko lice koje je korisnik poslovnih prostora u tim zgradama. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova stambenih zgrada odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova u njima. Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobuskih stajališta i sličnih prostora, odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno održavanje ovih površina. Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada odnosno vlasnici i korisnici stanova i poslovnih prostora u zgradi. Izuzetno, za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred poslovnih objekata odgovorni su korisnici tih objekata. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje, odgovorni su korisnici kioska i pokretnih uređaja. Za uklanjanje snijega i leda sa taksi stajališta odgovorno je udruženje taksista, odnosno taksisti koji koriste stajalište. Član 90. Zabranjeno je: – iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, – bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu, – zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, – deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine, – sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama. Od građana, pravnih i fizičkih lica, očekujemo aktivno učešće u otklanjanju sniježnog pokrivaća i ledenica a u skladu sa propisanim obavezama kako bi nastupajuće dane dočekali spremno. Za sve građane, pravna i fizička lica koja ne budu poštovala propisane obaveze bit će preduzete rapresivne mjere propisane zakonom. Ova obavijest dostavljena 1. Radio Olovo 2. Oglasna ploća općine Olovo 3. Stambeni i javni objekti X 10 4. Evidencija

Category: Aktuelno, Općenito

Comments are closed.