Programska šema

Programska šema radija Svaki radni dan; Od 8:00 do 9:00 sati-Program radija Slobodna Evropa Od 9:00 do 10:00 –Muzički mix-zabavne muzike,aktuelna obavještenja,oglasi ,marketing. Od 10:00 do10:05-Vijesti 10:05- 12:00-Olovo danas –Informativno zabavna emisija ;aktuelnosti prvenstveno iz Olova,Zeničko-Dobojskog kantona i BiH u formi izjava,priloga,reportaža, komentara i gostovanja,uz zabavnu muziku. 11:00-do 11.05-Vijesti Od 12:00 do 12:05-Vijesti 12:05 –do 13:00 –Folk mix- aktuelna obavještenja,oglasi ,marketing. Od 13:00-13:05-Vijesti Od 13:05 -do 15:00-Mozaik- Informativno zabavna emisija ;aktuelnosti iz Olova,BiH ,svijeta kulture, sporta itd.Izjave,prilozi,reportaže i gostovanja,uz zabavnu muziku. 14:00 do 14:05-Vijesti Od 15:00-15:30-Informativni program radija Slobodna Evropa Od 15:30-18:00-Muzičko-informativni mix-Sevdalinka,folk i zabavna muzika,oglasi,obavještenja,najave,marketing. Od 18:00-do19:00-Info.progr.Radija Slobodna Eropa Od 19:00-do 8:00-Muzičkio informativni mix-folk,sevadalinka,zabavna i strana muzika,oglasi,obavještenja,najave,marketing. Subotom i nedjeljom: U 10:00,11:00,12:00,13:00,14:00 –petominutne vijesti sa informacijama o vremenu i stanju na putevima Od 8:00 do 9:00 –Program radija slobodna Evropa Od 9:00 do 15:00-Otvoreni program subotom i nedjeljom Od 15:00 do 15:30-Info.progr.Radija Slobodna Evropa Od 15:30 do 18:00- Muzički mix-Sevdalinka,folk i zabavna muzika, oglasi,obavještenja,najave,marketing. Od 18:00-do 19:00-Program radija Slobodna Evropa Sa vama svaki dan Amira Milunić, Anela Hasanspahić i Kadir Plećan.